Nieuwsgierig, betrokken, persoonlijk

Ons buro bestaat uit Margriet, Ad en Peter. Wij werken al meer dan 20 jaar samen aan een stillere en schonere wereld.

Adviesburo Van der Boom b.v. verricht sinds 1971 (akoestisch) onderzoek ten behoeve van aanvragen voor milieuvergunningen, bouwprojecten, zaalakoestiek en geluidbeleid.

In bijna 15.000 projecten

is de afgelopen 50 jaar ervaring opgedaan in onder meer de papierindustrie, zuivelindustrie, metaal- en houtbewerkingbedrijven, zand- en grindwinning, drukkerijen, windenergieprojekten en duizenden andere grote en kleine projecten. Ook bouwakoestiek en onderzoek ten behoeve van bestemmingsplannen behoort tot ons belangrijkste werkvelden.

Het voor u uitgevoerde onderzoek is direct bruikbaar voor uw toepassing (vergunningsaanvraag, bestemmingsplan, beperken van hinder, nieuwbouw e.d.) en niet uitgebreider dan strikt noodzakelijk. Daarmee beperken we voor u de kosten; vooraf ontvangt u van ons een prijsopgave met het maximaal te verwerken budget.

Margriet ten Broeke

Hoofd van de hofhouding, Secretaresse, boekhoudster en projectbegeleidster.

Verantwoordelijk voor de administratie en de in- en uitgaande post en andere algemene zaken op ons buro. Staat haar collega’s waar mogelijk met raad en daad (en redactionele steun!) bij. Is al vele jaren rots in onze branding.

Ad Postma

Directeur - eigenaar, senior adviseur

35 Jaar ervaring als adviseur van organisaties en particulieren op het gebied van akoestiek, duurzame energie en energiebesparing. Is sinds 2001 mede-eigenaar van het buro. Richt zich met name op verkeerslawaai, bouwakoestiek en beleid. Is daarnaast verwoed bioloog (weet alles over vogels!).

Peter van der Boom

Directeur - eigenaar, Natuurkundig ingenieur, filosoof, senior adviseur

Heeft het vak met de paplepel ingegoten gekregen is eind jaren tachtig begonnen als akoestisch adviseur en heeft in 1995 het familiebedrijf overgenomen. Sinds 1989 ervaring opgedaan in duizenden projecten in akoestiek en windenergie. Sterk gericht op praktische advisering: helder, bondig en bruikbaar. Geniet van het contact met mensen. is ook filosoof. Speelt zelf veel muziek.