Draai uw scherm voor de beste ervaring.

Windenergie

Bij het realiseren van windturbineprojecten is het van belang de mogelijke hinder voor de omgeving in kaart te brengen. Indien dit vroegtijdig wordt gedaan kunnen er maatregelen worden getroffen om deze hinder te minimaliseren en waar mogelijk weg te nemen. Wij verrichten akoestisch onderzoek t.b.v. vergunningverlening en sinds 2008 zijn we als adviseur windenergie betrokken bij de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r).