Draai uw scherm voor de beste ervaring.

Ondersteuning / beleid

Dankzij onze lange ervaring – en goede contacten – spelen wij steeds vaker een adviserende rol tussen bedrijven, burgers en (gemeentelijke) overheden. Geluid en stilte zijn immers mensenwerk.

Omdat akoestische problemen vaak een wig drijven tussen deze partijen vinden wij het belangrijk om daarin te bemiddelen. Technische maatregelen en mogelijkheden zijn daarin een belangrijk hulpmiddel. Inzicht en begrip voor elkaars standpunten en belangen is echter leidend.  Ons uitgangspunt daarbij is om situaties akoestisch mogelijk te maken met ruimte voor bedrijvigheid en behoud van een goed woon- en leefklimaat voor de omgeving.

Veelal kunnen wij – voorafgaand aan een offerte – op basis van een gesprek al een goede inschatting maken van de te volgen route en en mogelijke scenario’s.