Draai uw scherm voor de beste ervaring.

Bouwakoestiek

Akoestisch onderzoek is nodig voor bestemmingsplannen, bouwplannen en het oplossen van klachten. Wij maken dagelijks berekeningen van de geluidbelasting op en in woningen (door weg- en railverkeer) en de geluidwering van gevelconstructies. We beschikken over uitgebreide documentatie om een optimale advisering in materiaalkeuze mogelijk te maken.

Tevens verrichten we geluidmetingen om bijv. de geluidoverdracht tussen vertrekken en woningen of de geluidwering te bepalen. Wanneer installaties in woningen hinder veroorzaken kunnen we via geluidmetingen vaststellen welke bron daarvoor verantwoordelijk is en welke voorzieningen nodig zijn. Daarnaast voeren we waar nodig trillingsmetingen uit in en rond gebouwen en installaties.