buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
luchtkwaliteit
 
algemeen
luchtkwaliteit
projecten
Luchtkwaliteit
 
De strenge Europese regelgeving voor luchtkwaliteit leidt tot problemen bij het tot stand komen van ruimtelijke plannen. Op veel plaatsen worden de normen overschreden, met name voor zwevende deeltjes.  
 
Ons bureau verricht onderzoek naar luchtkwaliteit door wegverkeer in het kader van ruimtelijke planvorming. We berekenen de luchtkwaliteit in de huidige situatie en voor verschillende ijkjaren in de toekomst. Daarvoor gebruiken we Geoair en Car II. De prognoses toetsen we aan de eisen uit de Wet Luchtkwaliteit (2007)  
 
Bij projecten langs drukke wegen en bij projecten met een grote verkeersaantrekkende werking spelen vaak tegelijkertijd problemen met geluidhinder en met luchtkwaliteit. We onderzoeken deze aspecten daarom vaak in gecombineerde projecten