buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
luchtkwaliteit
 
algemeen
luchtkwaliteit
projecten
Algemeen
 
De luchtkwaliteit in Nederland staat onder druk door de grote hoeveelheid verkeer, de activiteiten van de Nederlandse industrie en door de ligging ten opzichte van grote buitenlandse industriegebieden.  
Voor de luchtkwaliteit zijn in Europa normen opgesteld die zijn vastgelegd in de Wet Luchtkwaliteit uit 2007. Deze normen zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de risico‚Äôs van luchtverontreiniging.  
 
Ons adviesburo kan berekeningen voor u uitvoeren om te kijken of de luchtverontreiniging op een locatie aan deze normen voldoet. Ook onderzoeken we voor u of de (verkeersaantrekkende werking) van de activiteiten op een bepaalde locatie niet leidt tot overschrijding van de normen.  
 
In veel gevallen volstaat een eenvoudigde berekening of een project voldoet aan de NIBM (niet in betekenende mate) -eisen van de overheid, in die gevallen is een uitgebreid onderzoek niet noodzakelijk.