buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
windenergie
 
algemeen
akoestisch onderzoek
slagschaduwonderzoek
visualisaties
projecten
Projecten windenergie
 
Slagschaduw-onderzoeken  
EDON, Lagerwey, GLTO  
 
 
Berekeningen geluidbelasting  
Micon, Tacke, Lagerwey, GLTO, EDON, particulieren (sinds 1995 jaarlijks ca. 50 projecten)  
 
 
Visualisaties  
Lagerwey, EDON, ZLTO  
 
 
Diverse ondersteuning  
lidmaatschap MER Commissies, Raad van State procedures, advisering op maat over energieopbrengsten, geluid e.d.