buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
windenergie
 
algemeen
akoestisch onderzoek
slagschaduwonderzoek
visualisaties
projecten
Visualisaties
 
Bij windenergieprojecten is vaak grote onduidelijkheid wat de visuele impact is van de te plaatsen windturbines. In de praktijk blijken foto’s van de omgeving waarin de turbines zichtbaar zijn gemaakt van grote waarde te zijn.  
 
Ons adviesburo maakt visualisaties ten behoeve van de besluitvorming rond windenergieprojecten. Daarbij maken we foto’s vanuit verschillende gezichtspunten in de omgeving en projecteren daarin de turbines. Het geeft bestuurders en omwonenden een goede visuele indruk van de windturbines in de omgeving, en maakt betere besluitvorming mogelijk.  
 
 
 
   
 
beschrijving