buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
windenergie
 
algemeen
akoestisch onderzoek
slagschaduwonderzoek
visualisaties
projecten
Slagschaduwonderzoek
 
Slagschaduwen ontstaan als de draaiende bladen van de turbine tussen de zon en de waarnemer staan. Dit gebeurt veelal bij laagstaande zon en kan invloed hebben tot op grote afstand van de turbine.  
 
Adviesburo van der Boom doet onderzoek naar slagschaduwhinder door windturbines bij bestaande parken in geval van hinder en bij nog te realiseren projecten. Daarbij geven we aan in welke periode slagschaduwen kunnen optreden. Tevens geven we aan welke maatregelen getroffen kunnen worden om slagschaduwhinder te minimaliseren dan wel te voorkomen.