buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
windenergie
 
algemeen
akoestisch onderzoek
slagschaduwonderzoek
visualisaties
projecten
Akoestische onderzoeken
 
Geluid van windturbines kan worden veroorzaakt door draaiende mechanische onderdelen en door windruis van de draaiende turbinebladen. Bij toenemende windsnelheid neemt de geluidemissie van de turbine toe. Tegelijkertijd neemt ook de windruis in de omgeving toe, dit maskeert het geluid van de turbines.  
 
Ons adviesburo onderzoekt mogelijke geluidhinder door windturbines. Daarbij houden we rekening met windruis en met andere geluidbronnen in de omgeving, zoals drukke wegen. De geluidbelasting op de omgeving toetsen we aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Waar nodig en mogelijk adviseren we maatregelen om de geluidbelasting op de omgeving naar beneden te brengen