buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
windenergie
 
algemeen
akoestisch onderzoek
slagschaduwonderzoek
visualisaties
projecten
Algemeen
 
Bij het realiseren van windturbine projecten is het van belang de mogelijke hinder voor de omgeving in kaart te brengen. Indien dit vroegtijdig wordt gedaan kunnen er maatregelen worden getroffen om deze hinder te minimaliseren en waar mogelijk weg te nemen. Adviesburo Van der Boom doet onderzoek naar drie mogelijke vormen van hinder: geluidhinder, slagschaduwhinder en visuele hinder.  
windmolen