buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
verkeerslawaai
 
algemeen
wegverkeer
railverkeer
saneringsprojecten
projecten
Saneringsprojecten
 
Al sinds 1986 voeren we saneringsprojecten wegverkeerslawaai uit. Door ervaring in de vele reeds uitgevoerde projecten - onder meer als vaste adviseur van de Regio Achterhoek - zijn we goed ingevoerd in de wet- en regelgeving en beschikken we over goede contacten bij het Bureau Sanering Wegverkeerslawaai, hetgeen uitvoering en afronding van de projecten versoepelt. Naast akoestische advisering begeleiden we het project van begin tot aan de afronding. Per woning maken we een helder bestek op basis waarvan aannemers het werk kunnen uitvoeren. Bewoners worden - via voorlichtingsavonden en documentatie - zorgvuldig begeleid tijdens het project.