buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
verkeerslawaai
 
algemeen
wegverkeer
railverkeer
saneringsprojecten
projecten
Wegverkeer
 
Wanneer u langs een drukke weg een woning wilt bouwen kunnen we een berekening van de geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer voor u maken. Bij een (te) hoge geluidbelasting berekenen we vervolgens de benodigde geluidwerende voorzieningen om aan de wettelijke eisen te voldoen. De actuele verkeersgegeven vragen we op bij de overheid of zijn reeds in ons bezit. De rapportage is geschikt voor wijzigingen van bestemmingsplannen, de aanvraag van hogere grenswaarden en de uitvoering van bouwkundige werkzaamheden door aannemers.