buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
verkeerslawaai
 
algemeen
wegverkeer
railverkeer
saneringsprojecten
projecten
Algemeen
 
De hoeveelheid verkeer neemt in Nederland nog steeds toe. Dat gaat gepaard met een toename van de geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Geluidhinder door verkeer kan worden teruggedrongen door verkeersmaatregelen, door het toepassen van stille wegdekken, door het plaatsen van schermen en door het treffen van voorzieningen aan de woning.  
 
Geluid door wegverkeer heeft een ander karakter dan geluid door railverkeer en kent ook andere oplossingen om geluidhinder te voorkomen of verminderen.  
 
Wij adviseren overheden, projectontwikkelaar, bouwers en particulieren op het gebied van verkeerslawaai.
beschrijving