buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
geluidbeleid
 
algemeen
regio Achterhoek
projecten
Beleid regio Achterhoek
 
In 2004 zijn voor de regio Achterhoek geluidniveau kaarten gemaakt. De bijeenkomsten met 20 Achterhoekse gemeenten (later gefuseerd tot 8) hebben geleid tot uniforme kaarten van een groot gebied tussen ruwweg de IJssel, Duitsland en Salland. Alle beschikbare gegevens van weg- en railverkeer en industrie (inclusief alle agrarische bedrijven) zijn in de kaarten verwerkt.  
 
Vervolgens zijn gebiedstyperingenkaarten samengesteld waarin (gewenste) functies als wonen, werken, recreatie op kaarten zijn vastgelegd. deze kaarten zijn vervolgens gespiegeld met de geluidniveaukaarten.  
 
In 2005 is op basis van deze gegevens een regionaal geluidbeleid vastgesteld. Daarin spelen zowel de knelpunten een rol (en hun eventuele oplossingen) als de kansen, zoals het behoud van de stilte in de Achterhoek.  
Op basis van dit regionale geluidbeleid hebben in de jaren daarna diverse gemeenten een eigen gemeentelijk geluidbeleid ontwikkeld en vastgesteld.  
 
 
 
   
 
ijsselde IJssel als natuurlijke en akoestische scheiding tussen de Achterhoek en de Veluwe