buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
geluidbeleid
 
algemeen
regio Achterhoek
projecten
Algemeen
 
Steeds meer gemeentelijke overheden zijn zelf verantwoordelijk voor het geluidbeleid in hun gemeente. De Wet Geluidhinder is inmiddels gewijzigd en het zgn. Activiteitenbesluit is in werking getreden. Daarmee biedt een gemeentelijk geluidbeleid grote voordelen in het beheren en beheersen van de akoestische situatie en het leveren van maatwerk, bijvoorbeeld in vergunningverlening. Het vergt een grote inzet van diverse specialisten om tot een dergelijk beleidsstuk te komen.  
 
Wij ondersteunen gemeenten bij het opzetten van dit gemeentelijke geluidbeleid en werken - waar nodig - daarin samen met buro’s gespecialiseerd op het gebied van ruimtelijke ordening. Het is belangrijk om de geluidssituatie in de gemeente te inventariseren en dit als fundament voor het formuleren van het nieuwe beleid te gebruiken. De ontwikkeling van een geluidsniveaukaart en de begeleiding van het proces tot een geluidbeleid worden door ons verzorgd. We gebruiken zoveel mogelijk bestaande informatie en kennis om onnodig werk (en kosten!) te voorkomen. Adviesburo van der Boom verzorgt tevens workshops voor het opzetten van gemeentelijk geluidbeleid.  
Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met het opzetten en begeleiden van geluidbeleid t.b.v. onder meer de regio Achterhoek (20 gemeenten, nu gefuseerd tot 8 gemeenten) en de gemeente Brummen.  
beschrijving