buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
bouwakoestiek
 
algemeen
geluidwering
metingen
trillingsonderzoek
project-advisering
projecten
Trillingsonderzoek
 
Waar hinder of schade aan gebouwen dreigt op te treden is het zinvol trillingsmetingen uit te voeren. Dat doen we op basis van de SBR-richtlijnen. Bij eenvoudige onderzoeken stellen we vast of aan de normen uit deze richtlijnen wordt voldaan. Ook voeren we zgn. smalbandig frequentie-onderzoek uit te voeren waarmee inzichtelijk gemaakt wordt welke trillings-frequenties dominant zijn. Dit vereenvoudigt het opsporen van de bron en maakt verdere analyse mogelijk.