buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
bouwakoestiek
 
algemeen
geluidwering
metingen
trillingsonderzoek
project-advisering
projecten
Metingen
 
In bestaande situaties kunnen buren geluidoverlast van elkaar ondervinden. We voeren dan geluidmetingen uit ter bepaling van de lucht- en contactgeluidisolatieindices (Ilu en Ico) in gebouwen. Op basis van de resultaten bepalen we welke voorzieningen moeten worden aangebracht om de situatie te verbeteren. Ook voeren we controlemetingen uit om te bepalen of in nieuwbouwsituatiess aan de eisen wordt voldaan.  
 
In gevallen waarin overlast wordt ondervonden van galm in (grote) ruimten voeren we nagalmmetingen uit. Op basis daarvan kunnen we aangeven welke voorzieningen moeten worden aangebracht om de overlast te verhelpen.