buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
industrielawaai
 
algemeen
zoneringsonderzoek
Wm-vergunningen
ARBO-omstandigheden
projecten
downloads
ARBO-omstandigheden
 
De hinder dan wel schade die werknemers ondervinden t.g.v. lawaai van machines wordt uitgedrukt in zgn expositieniveaus. Veelal leidt het ontbreken van informatie daarover tot onrust onder werknemers.  
Wij verrichten onderzoek naar deze (geluid)niveaus op de werkplek en de eventueel te treffen voorzieningen. Zo is het mogelijk om van een bedrijf een geluidniveaukaart te maken. Daarop is aan te geven welke voorzieningen (aanpassing machines, gehoorbescherming, e.d.) noodzakelijk zijn. Rekening wordt gehouden met de ARBO-wetgeving.  
 
 
 
 
 
 
 
beschrijving