buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
industrielawaai
 
algemeen
zoneringsonderzoek
Wm-vergunningen
ARBO-omstandigheden
projecten
downloads
Wm-vergunningen
 
Wanneer u een milieuvergunning voor uw bedrijf aanvraagt is veelal een akoestisch onderzoek vereist. In eenvoudige gevallen of bij nieuwbouw kunnen we dat vanaf de tekentafel. Via een rekenmodel met kentallen wordt de geluidbelasting op de omgeving bepaald. Het advies omvat dan ook de toe te passen materialen en constructies. In complexere situaties verrichten we metingen ter plaatse aan de relevante geluidbronnen. Via een rekenmodel worden vervolgens de geluidbelasting en de eventueel te treffen voorzieningen vastgesteld. Onze onderzoeken voldoen aan de wettelijke richtlijnen en regels.  
 
We streven ernaar de onderzoeken zodanig compleet uit te voeren dat oponthoud in de procedures tot een minimum worden beperkt. Zo kunt u snel verder in de aanvraagprocedure. De looptijd voor een onderzoek bedraagt gemiddeld ca 4 weken.  
 
 
   
 
beschrijving