buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
industrielawaai
 
algemeen
zoneringsonderzoek
Wm-vergunningen
ARBO-omstandigheden
projecten
downloads
Zoneringsonderzoek
 
Ook zoneringsonderzoeken en zonebewaking / zonebeheer rond industrieterreinen zijn sinds lange tijd een vast onderdeel van ons werk. Grote industrieterreinen zijn veelal gezoneerd. De zone rondom een terrein geeft aan hoeveel geluidruimte bedrijven (gezamenlijk) hebben. Voor nieuwe cq uit te breiden terreinen kunnen we assisteren bij de (interne) zonering om de geluidsituatie goed te kunnen beheren. Dit is van groot belang om te voorkomen dat door "wildgroei" bedrijven meer (of minder) geluidruimte krijgen dan mogelijk of nodig is. Bij deze analyses zetten wij onder meer het rekenprogramma Geomilieu in.  
Het is mogelijk - bij zonebeheer - de rekenmodellen vanaf onze site te downloaden (zie downloads).  
   
 
avikofabriek