buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
industrielawaai
 
algemeen
zoneringsonderzoek
Wm-vergunningen
ARBO-omstandigheden
projecten
downloads
Algemeen
 
Ten behoeve van vergunningverlening en het oplossen cq voorkomen van klachten adviseren wij bedrijven en overheden op het gebied van industrielawaai. Dit omvat het verrichten van geluidmetingen, opstellen van rekenmodellen en advisering over mogelijke voorzieningen, vergunnings-voorschriften e.d. Wij gaan daarbij zo efficiënt mogelijk te werk: in eenvoudige situaties waar ruimschoots aan de eisen kan worden voldaan stellen we een zgn. akoestische verklaring op. In complexe gevallen verrichten we geluidmetingen ter plaatse en maken we een uitgebreid rekenmodel.  
 
Dankzij lange ervaring kan in elke situatie de meest efficiënte oplossing worden gevonden. Overheden adviseren wij bij het opstellen van vergunningsvoorschriften, verrichten van geluidmetingen, beoordelen van akoestische onderzoeken enz.  
 
   
 
beschrijving