buro  | profiel  | contact
industrielawaai  | bouwakoestiek  | ruimteakoestiek  | geluidbeleid  | verkeerslawaai  | windenergie  | luchtkwaliteit
profiel
 
algemeen
margriet ten broeke
peter van der boom
ad postma
Algemeen
 
Adviesburo Van der Boom b.v. verricht veel akoestisch onderzoek ten behoeve van aanvragen voor Wm-vergunningen, bouwprojecten, zaalakoestiek en geluidbeleid. In bijna 12.000 projecten is de afgelopen 40 jaar ervaring opgedaan in onder meer de papierindustrie, metaal- en houtbewerkingbedrijven, zand- en grindwinning, drukkerijen en windenergieprojekten. Ook bouwakoestiek behoort tot onze activiteiten. Daarbij komen o.a. geluidbelasting en geluidwering in woningbouw en utiliteit, nagalm- en trillingsmetingen en contactgeluid aan de orde. Tenslotte begeleiden we gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van geluidbeleid.  
 
Het voor u uitgevoerde onderzoek is direct bruikbaar voor uw toepassing (vergunningsaanvraag, beperken van hinder, nieuwbouw e.d.) en niet uitgebreider dan strikt noodzakelijk. Daarmee beperken we voor u de kosten; vooraf ontvangt u van ons een prijsopgave met het maximaal te verwerken budget.  
 
U weet zo waar u aan toe bent.  
 
   
 
pand zaadmarkt  
Zaadmarkt 87, Zutphen