Draai uw scherm voor de beste ervaring.

Vijftig jaar

Op 1 maart 1971 startte Jaap van der Boom (1936-1996) in de slaapkamer van de woning in Zelhem zijn raadgevend ingenieursbureau voor akoestiek en lawaaibestrijding. Zijn beginkapitaal bestond uit een hamerapparaat en een paar trouwe klanten. In de kelder stond het eerste kopieerapparaat van het dorp. Veel werk bestond destijds uit bouwkundige akoestische advisering (de Wet geluidhinder liet nog 10 jaar op zich wachten), uiteraard voorzien van handgemaakte tekeningen.

In 1974 verhuisde het gezin Van der Boom – met buro – naar de oude pastorie van Hengelo (gld), waar het adviesburo een mooie, ruime werkplek kreeg, met stilte en uitzicht op de tuin met oude beuken. Klanten en vertegenwoordigers schoven vaak aan bij de lunch: geluid was een vertrouwd thema van ontbijt tot avondmaal. Peter (1961) ging regelmatig mee op pad naar bedrijven en raakte zo enthousiast over het werk: een combinatie van vrijheid, contact met mensen en (technische) oplossingen om praktische problemen op te lossen. In 1988 – na zijn studie Natuurkunde – voegde Peter zich bij het buro.

Veel tijd stak Van der Boom sr in het onder de knie krijgen van hard- en software die toen nog in de kinderschoenen stond. Met zelf gecomponeerde programmatuur konden eenvoudige berekeningen worden gemaakt. Industrielawaaiprojecten werden handmatig doorgerekend, een waar monnikenwerk, maar, zoals hij zei, ‘dan weet je tenminste wat je aan het doen bent’. Senior zag het als een belangrijke taak van de adviseur om te bemiddelen in akoestische conflicten; klanten zijn erbij gebaat dat ook andere belanghebbenden tot hun recht komen.

Na verhuizingen naar Ruurlo kwam het buro in Zutphen, waar Peter de leiding over het buro kreeg. Senior bleef nog enkele jaren in dienst van zijn eigen bedrijf, een opzet waar hij even aan moest wennen. In Zutphen kreeg het buro versterking van Margriet (inmiddels al 25 jaar), en vervolgens Ad (ook al weer dan 20 jaar) die al snel compagnon werd. Het werkveld breidde zich uit met windenergie (waar Ad en Peter beide ervaring in hadden opgedaan).

De uitgebreide wetgeving en geavanceerde rekenmethodes legden in de loop van de tijd meer nadruk op overleg en advisering in processen en minder op (puur) technische aspecten. Die omslag paste heel goed bij de jarenlange ervaring van het buro. Senior was inmiddels een van de nestoren van de Nederlandse akoestiek geworden. In 1996 overleed hij. Dankzij zijn behoefte aan autonomie is het buro altijd klein gebleven ‘dan heb je leuk werk en de minste zorgen, jongen’, een les die we nog steeds ter harte nemen. Adviesburo Van der Boom is in 1971 opgericht om het werk zo in te richten dat we daarin ontspannen, gelukkig en naar eigen inzicht kunnen opereren, een middel tot een goed leven. Daar gaan we dus gewoon mee door.