Draai uw scherm voor de beste ervaring.

Verkeerslawaai

De hoeveelheid verkeer neemt in Nederland nog steeds toe. Dat gaat gepaard met een toename van de geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Geluidhinder door verkeer kan worden teruggedrongen door verkeersmaatregelen, het toepassen van stille wegdekken, het plaatsen van schermen en door het treffen van voorzieningen aan woningen.    
 
Wij adviseren overheden, projectontwikkelaars, bouwers en particulieren op het gebied van verkeerslawaai en verrichten daartoe geluidberekeningen.